MANIFESTACIÓ dimecres 18 de gener, a les 17,30h, de Plaça Sant Jaume fins al Parlament.

Manifest en contra de les retallades

Tots nosaltres, treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya,

DENUNCIEM
• que el Govern del president Mas vol reduir llocs de treball dels serveis públics de Catalunya
• que el Govern del president Mas vol reduir la massa salarial en 625 M€, un 12%, sobre els salaris ja retallats
• que el Govern del president Mas vol aquestes retallades es facin als treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, i també al conjunt de les Administracions Públiques i al conjunt dels serveis públics.
Nosaltres, que treballem a les administracions i als serveis públics,

VOLEM DIR A L’OPINIÓ PÚBLICA
• que el Govern del president Mas menteix quan diu que la retallada és inevitable. Amb la supressió de l’impost de successions ha deixat d’ingressar 500M€ que fins fa dos anys pagaven els rics hereus.
• que el Govern del president Mas és injust, perquè, per equilibrar els comptes, ara pren 625M€ a les persones que treballen.
• que el Govern del president Mas és ineficient quan diu que les retallades ens trauran de la crisi. A quin país han creat riquesa les mesures d’austeritat? Quines accions està fent el govern per crear indústria, per crear coneixement, per crear activitat econòmica?
Els sindicats CCOO, IAC i UGT, com a representació legal dels empleats i les empleades de la Generalitat,
DEFENSEM
• Cada lloc de treball. A Catalunya no sobren llocs de treball als serveis públics sinó que en falten.
• El manteniment íntegre de la massa salarial, dels salaris i dels drets laborals.
• Serveis públics moderns i professionals. El reconeixement que la salut, l’educació, la seguretat, els serveis a la dependència, a la mobilitat, al medi, a la justícia... són la riquesa dels que no som rics i la garantia dels drets dels ciutadans.
• La riquesa del país, la riquesa que s’està regalant “als mercats”, L’obligació del govern és fer política econòmica per promoure el treball i la riquesa, no promoure l’atur i la pobresa.