Les caixes que han rebut ajuts públics volen amagar els sous dels directius

En un exercici de corporativisme allunyat de qualsevol tipus de transparència, les caixes que van rebre ingents ajuts públics estudien conjuntament amagar els sous complets dels membres dels seus consells i de l'alta direcció de les entitats. El Banc d'Espanya va establir que les entitats que van acollir-se al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) havien de publicar les remuneracions de les seves cúpules abans del 31 de desembre, però les caixes estudien acollir-se a la llei de protecció de dades per no difondre la informació.

L'alternativa que es plantegen és publicar els sous de manera agregada, és a dir, la totalitat del que perceben les direccions, però sense fer-ho en detall i de forma personalitzada. La idea és que si cap entitat fa el pas i dóna una mostra de transparència, tots evitaran quedar retratats.

El Banc d'Espanya, però, és partidari que la informació es mostri individualment, amb l'objectiu de donar una mostra de transparència que és exigida per la societat com a contrapartida als ajuts públics que han rebut. Els recents escàndols per les pensions i indemnitzacions milionàries en entitats com la CAM, Nova Caixa Galicia o Caixa Penedès han augmentat l'alarma i indignació social al voltant del sector, fet que hauria impulsat Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el governador del Banc d'Espanya, a exigir la transparència.

El FROB ha aportat 4.465 milions d'euros a Bankia (l'entitat que lidera Caja Madrid i també compta amb Bancaja i Caixa Laietana, entre d'altres), 3.784 milions a Nova Caixa Galicia, 2.968 a Catalunya Caixa, 977 a Banca Cívica, 948 a Unnim, 915 a Mare Nostrum i 525 a Caja España.

Font:http://noticies.sirius.cat/2011/12/les-caixes-que-han-rebut-ajuts-publics.html