El 25'5% d'espanyols en risc de pobresa el 2010, i creixent

Un quart de la població espanyola es trobava en risc de pobresa el 2010. Són dades divulgades avui per l'oficina comunitària d'estadística, Eurostat, que indiquen que el 25,5% dels espanyols, uns 11,6 milions de persones, es trobaven en aquesta situació. Aquesta preocupant dada suposa un augment del 2,1% respecte al 2009, quan el percentatge era del 23,4%. El BBVA preveu que l'economia espanyola caigui un 1,3% el 2012 i pronostica una taxa d'atur del 24,4%, amb el que la pobresa de la majoria creixerà mentre l'oligarquia es fa més rica.

Eurostat considera "en risc de pobresa" aquelles persones amb ingressos menors al 60% de la mitjana nacional, que pateixen una "greu privació material", és a dir, que els seus recursos no els permeten pagar un lloguer o adquirir béns bàsics, o que fan servir menys del 20% del seu "potencial de treball", en l'últim any, sense comptar els estudiants.

El 30% dels menors, afectats per aquest risc


En el conjunt dels Vint, la proporció de persones considerades en risc de pobresa va augmentar 0,3 punts entre 2009 i 2010, una pujada més lleu que la registrada a Espanya. Espanya era el 2010 el vuitè país de la UE amb major proporció de la població en risc de pobresa: el 20,7% complia el primer d'aquests criteris de pobresa, el 4,0% el segon i el 9,8% el tercer. La proporció total de persones en risc de pobresa és inferior a la suma dels tres percentatges, ja que algunes persones compleixen diversos criteris alhora, precisa Eurostat.

Bulgària, Romania, Letònia i Lituània, per davant d'Espanya


D'entre els estats membres amb dades disponibles, les majors taxes de pobresa es van observar a Bulgària (42%), Romania (41%), Letònia (38%) i Lituània (33%). A l'altre extrem es van situar la República Txeca (14%), Suècia i Holanda (15% en ambdós casos), i Àustria, Finlàndia i Luxemburg (tots ells amb el 17%).

En tota la UE, el grup de població més afectat per la pobresa són els menors de 18 anys, amb un 27%, seguit dels ciutadans en edat laboral (d'entre 18 i 64 anys), amb el 23%, i de les persones de més de 65 anys (20%).

A Espanya també es compleix aquest ordre encara que amb percentatges més grans: el 30% dels menors, el 25% de les persones en edat laboral i el 23% dels majors de 65 anys. En canvi, les persones de més edat són el grup de població més afectat per la pobresa a Bulgària (56%), Eslovènia (23%), Finlàndia (19%) i Suècia (16%), mentre que Dinamarca és l'únic Estat membre on la pobresa és més freqüent entre les persones en edat laboral (19%) que en els seus altres grups de població.

2012: 24'4% d'atur


El BBVA preveu que l'economia espanyola caigui un 1,3% aquest any i pronostica una taxa d'atur del 24,4%, mentre que augura una "moderada" recuperació de l'activitat econòmica el 2013, amb un creixement del PIB del 0,6%.

Segons l'informe Situació Espanya, difós pels serveis d'Estudis del BBVA, la recaiguda econòmica podria canviar si es produeix una aplicació "ràpida i decisiva" de les reformes financera i laboral anunciades pel Govern, cosa que "acceleraria la recuperació".

El BBVA estima una taxa d'atur del 24,6% per l'any que ve, i en matèria de dèficit públic, encara que considera que les mesures adoptades per reduir la despesa són "creïbles", alerta que el dèficit del conjunt de les administracions podria disparar-se fins al 5,3% del PIB el 2012 i moderar-se fins al 3% el 2013.