Els comptes de la Monarquia espanyola: 561.654.350 euros a l'any

Despeses de la Casa Reial espanyola: 1.- Assignació directa en els PGE 8.434.280 €. 2.- Ministeri de la Presidència. 2a.- Suport a la gestió administrativa del Cap de l'Estat, Despeses de personal (135 funcionaris i eventuals): 6.203.070 €. 2b.- Serveis a la Corona i actes de l'Estat, Recepcions, audiències, sopars de gala, visites. Oficial per a 2011: 10.015.400 €. Mitjana 5 últims anys: 15.500.000 €. 2c.- Sosteniment del Patrimoni Nacional, Manteniment i conservació de Palaus i Jardins afectats per l'ús de la família reial: 34.217.000 €. 2d.- Manteniment d'altres béns en usdefruit per la família real: Iots, cotxes, finques d'esbarjo... No oficial. Estimat 5 últims anys: 41.000.000 €.

3. - Ministeri de Defensa:
3a. - Regiment de la Guàrdia Reial, Personal, Logística, Aquarteraments, Armament... Mitjana 5 últims anys: 80.000.000 €.
3b. - Casa Militar. Mitjana 5 últims anys: 45.000.000 €.
3c. - 45 Grup de Forces Aèries (Transports VIPs). Mitjana d'hores de vol 5 últims anys: 3.500 hores.
Percentatge Casa real: 70%. Adquisició de material de vol, manteniment, personal, aquarteraments, logística, viatges ... Mitjana 10 últims anys: 110.800.000 €.
3d. - Despeses de seguretat i desplegament esdeveniments intervé Cap de l'Estat: desfilades, maniobres específiques, visites, casament reial ... Mitjana 8 darrers anys (només el casament reial de 2004 va costar a l'Exèrcit 20 milions d'euros): 56.000.000 €.

4ª. - Ministeri de l'Interior:
4a. - Seguretat Casa Reial i entorn. Seguretat a càrrec de la Guàrdia Civil Seguretat activa i passiva (contravigilància) a Palacios, persones, esdeveniments ... Mitjana 8 últims anys: (Només el casament real li va costar a la Benemèrita 18 milions d'euros): 42.500.000 €.
Seguretat a càrrec de la Policia Nacional. Seguretat activa, passiva, contravigilàncies, tancament d'espais sensibles, esdeveniments ... Mitjana 8 darrers anys (només el casament reial de 2004 li va suposar a la DGP, amb 15.000 efectius desplegats, 22 milions d'euros): 46.000.000 €.

5. - Ministeri d'Hisenda
5a. - Parc Mòbil de l'Estat: Manteniment, carburant, revisions, personal, logística, d'un parc estimat en 300 vehicles adscrits a la Casa Reial: 28.000.000 €

6. - Ministeri d'Exteriors:
6a. - Viatges oficials pressupostats. Mitjana real últims 8 anys (20 viatges): 10.000.000 €.

6. - Altres ministeris: Despeses de personal de 372 treballadors de la Casa Reial: 22.500.000 €.
7. - Despeses reservats de l'Estat: La Casa Reial espanyola ha carregat a fons reservats de Presidència, Defensa, Interior i CESID, al llarg dels últims vint anys, pagaments (viatges no oficials, regals, trobades particulars del monarca, etc.) En una quantia mitjana total estimada de: 5.500.000 €.

Total despeses anuals Casa Reial: 561.654.350 euros.