El 14N, Vaga General també a Barberà! Som el 99% i aturarem Barberà!

Cada cop tenim més clar que aquesta crisi es una estafa. Volen fer-nos pagar un deute il·legítim que no és el nostre per perpetuar un sistema que es basa en l'explotació de les persones i l'expoli de la riquesa que acumula l'1% que se'n beneficia.

Un sistema que pel 99% vol dir desnonaments a les famílies, atur i precarietat, retallades als serveis públics, comerços tancats, manca de democràcia i transparència, multes i persecució de les veus crítiques... Un sistema en descrèdit davant del que només ens queda la desobediència.

Les polítiques d'austeritat, de retallades i d'expol·li dels pobles es practiquen a escala global i europea. Els poders financers actuen de manera coordinada i a cada territori, posant en perill els nostres drets i llibertats i en definitiva, el nostre futur. Per això cal una resposta global coordinada, com la vaga dels pobles d'Europa del 14N.

Volem un futur digne, una societat en què l'economia i la política estiguin al servei de la majoria. Això no és possible sota la dominació dels poders financers, cal superar aquest sistema al servei de l'1%. La defensa del benestar per a la majoria només es podrà fer realitat amb una ruptura de caràcter democràtica, organitzada a cada barri i a cada ciutat, i coordinada globalment.

Aquesta vaga pot significar un punt de partida en la construcció d'aquest rescat ciutadà, aquestes noves legitimitatats per bastir la democràcia del 99%.

La vaga del 14N és una resposta global perquè s'organitza a escala europea, però també perquè no és només una vaga laboral, és una vaga ciutadana, una vaga social, una vaga barberenca, vol ser la vaga de totes, del 99%. No anar a treballar no és la única manera de fer vaga, també cerquem i experimentem noves eines: No compris, no venguis, no consumeixis, mobilitza't, informa, difón, conspira, surt al carrer, acudeix a les convocatòries


http://comitebarberadretssocials.blogspot.com.es/