EUiA denuncia que la reestructuració del transport públic de Sabadell incompleix el Pla de Mobilitat Urbana

El 20 de desembre, el govern municipal de Sabadell va presentar a la Taula de la Mobilitat la nova reestructuració del transport públic en autobús que entrarà en funcionament el gener de 2012. Des del Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa s’ha fet una valoració sobre l’afectació d’aquests canvis a la mobilitat urbana de la ciutat i es veu amb preocupació la reducció de transport públic en caps de setmana i, sobretot, l’anulació d’una part fonamental de la línia 23. Foto: El regidor d'EUiA Joan Mena.

En aquest sentit, la representant d’EUiA a la Taula de la Mobilitat, Alicia Valencia, ha destacat que “les modificacions sembla que van només en la direcció de reduir despesa sense tenir en compte el cost social que això comporti. Sabadell passarà de tenir 7 línies en funcionament els dies festius a tenir-ne cinc. Si això li sumem que les noves línies (F1, F2, F3, F4 i F5) amplien el seu recorregut i fan més voltes per cobrir el territori que abans es cobria amb dues línies més, pot provocar un increment en el temps d’espera i de recorregut dels usuaris i usuàries i s’incompliria un dels objectius fonamentals del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell”, ha afirmat Valencia.

Finalment, la representant d’esquerres ha dit que “l’Ajuntament de Sabadell anuncia un estudi de remodelació per adaptar la xarxa de bus urbà a la nova oferta ferroviària, mentre que el que només podem tenir clar, fins ara, és que aquesta xarxa ferroviària no entrarà en funcionament abans de 2015 i llavors, segurament, les característiques i necessitats de mobilitat hauran canviat”.

D’altra banda, segons el regidor Joan Mena (foto), “el que sí que incompleix clarament el Pla de Mobilitat és la eliminació parcial que es fa de la línia 23”. Fins ara, aquesta línia, a més de connectar el districte 7è amb els instituts de referència del nord de la ciutat, també feia una tasca de connectar directament aquest districte amb l’Hospital Taulí, com a equipament sanitari de referència tant de Torre-romeu com del Poblenou o Can Roqueta. “Amb aquesta nova adequació, el districte 7è perdrà la seva connexió amb el Taulí i, per tant, s’incompleix l’actuació 1.2.1 del Pla de Mobilitat que plantejava augmentar la cobertura territorial”, ha dit Mena. “En aquest cas, serà tot el contrari, en el districte 7è el transport públic disminuirà la seva cobertura territorial”, ha sentenciat el regidor d’esquerres.

A més, segons el regidor, el govern també incompleix una moció impulsada per EUiA i aprovada el març de 2008 on es plantejava, entre d’altres, la connexió a través del transport públic del districte 7è amb l’Hospital Taulí i d’altres equipaments sanitaris”. Finalment, el regidor proposarà al govern municipal recuperar la connexió d’aquest districte amb l’Hospital Taulí, o bé recuperant per tot l’horari la línia 23 o bé adequant el recorregut de la línia 4 o la línia 6 que també podrien solucionar el problema.