L'indecència del capo de la CEOE, bocamoll, ignorant i mentider

La croada de la patronal feixista i corrupte espanyola contra els treballadors públics arriba a l'escàndol i al terrorisme davant l'augment de la misèria amb les mentides sagnants del seu capo. El president de la CEOE -la principal organització empresarial de l'Estat espanyol, causant i còmplice de la corrupció i la crisi-, Joan Rosell, va etzibar dimecres a la nit que "hi ha molt funcionari que sobra" al programa de TVE 59 segundos. Segons ell, hi ha molts treballadors públics que no fan cap tasca i cal posar remei a aquesta situació. Per la patronal, l'excedent d'empleats de les administracions autonòmiques seria d'uns 900.000, una xifra que si es portés a terme la retallada reclamada per la CEOE no faria altra cosa que incrementar l'atur fins a xifres històriques. Les mentides de l'immoral queden obviades al gràfic adjunt, on Espanya és a la cua de funcionaris com de la resta, mentre els beneficis i el frau dels empressaris és dels més alts de l'Europa del PP.

Segons un document de la CEOE, en les tres últimes dècades els ajuntaments han doblat el seu personal, mentre que les autonomies -inexistents en la majoria de casos el 1981- l'han multiplicat per cinc, quelcom que no és sostenible per la CEOE. Tenint en compte que la plantilla pública de les autonomies és d'1,7 milions de persones, la patronal vol retallar-ne més de la meitat. L'únic matís en l'informe és que les administracions no estatals han augmentat les competències en els darrers anys i han hagut d'atendre a més població, fet que admeten justificaria increments de plantilla.