Exclusiva: Un dinar de Felip Puig: Llobarro al gust, amanida i cava: 89'81 euros

Atenció al ticket de caixa que corre pel fb de mossos d'esquadra i que va a nóm de Felip Puig Godes, conseller d'interior de la Generalitat que menja "lubina al gust" per 55'20 euros de res que paga el poble, unes "navajas" per fer gana per 13'50 euros, amanida, pa i cava "parxet" per embolicar-ho bé que ell no condueix ni el fan bufar. Tot plegat uns 89'81 eurets de res per un dinaret al Moli de Gregal, 10. La capçalera de "Exit als negocis SL" és del tot adient, pel senyor que ordena apretar-se el cinturó... als altres!